Bach

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Johann Sebastian Bach werd op 21 maart 1685 geboren in een muzikaal gezin in Eisenach, Hij was een Duits organist, componist, klavecinist, violist, muziekpedagoog en dirigent van barokmuziek. Hij wordt door de meeste musicologen beschouwd als een van de grootste en invloedrijkste componisten uit de geschiedenis van de klassieke muziek vanwege de inventiviteit waarmee hij melodie, harmonie en ritme,  maar ook diverse muziekstijlen uit zijn tijd en dansvormen combineerde, wat vele componisten na hem inspireerde en wat ze ook trachtten te evenaren.

Hij schreef zijn muziek hoofdzakelijk voor de kerken en de bovenlaag van de Duitse samenleving. Zijn muziek heeft een onmiskenbaar eigen en krachtig karakter. Een van zijn meesterwerken, de ` Matthäus Passion`, heeft een dramatische en ontroerende kracht die tot op de dag van vandaag velen aanspreekt.

Bach had vanaf 1747 een oogziekte, gevolg van ouderdomsdiabetes. Aan het eind van de lente van 1749 kreeg Bach een beroerte. Daarna ging zijn gezichtsvermogen sneller achteruit. Tegen de zomer was hij al vrijwel blind geworden. Begin 1750 besloot Bach zich te laten opereren. De operatie mislukte echter, waardoor Bach uiteindelijk volledig blind werd. Desondanks werkte hij hard aan de voltooiing vooral van de drukvoorbereidingen van Die Kunst der Fuge, een reeks fuga's en canons voor klavecimbel op een en hetzelfde thema waarin de grenzen van alle mogelijke stijlen en vormen zijn aangesproken. Het verhaal gaat dat Bach, toen zijn gezondheid verder achteruitging, vanaf zijn ziekbed een laatste koraalvoorspel aan zijn schoonzoon dicteerde.

Op 18 juli 1750 kreeg Bach volkomen onverwacht zijn gezichtsvermogen weer terug, maar een paar uur later werd hij getroffen door een beroerte. Hij overleed op 28 juli 1750 aan de gevolgen daarvan. Bach werd drie dagen later anoniem begraven op het kerkhof van de Johanniskerk van Leipzig. De precieze plek van zijn graf werd al snel vergeten. In 1894 werd de Johanniskerk uitgebreid en gerenoveerd, waardoor een deel van het kerkhof moest worden geruimd. Er werden pogingen gedaan Bachs stoffelijke resten terug te vinden. Uiteindelijk werd er in de buurt van de locatie een skelet gevonden, dat in de kerk werd herbegraven. Nadat de Johanniskerk in deTweede Wereldoorlog  was verwoest, werd Bach in 1950 opnieuw herbegraven in de  Thomaskerk. Tot op heden bestaat er echter twijfel of de stoffelijke resten werkelijk van Bach zijn.